Vår filosofi

TGA filosofi för bättre golf

Grepp, uppställning, sikte, bollplacering är att betrakta som basen och golfteknikens grunder. Dessa grunder bestämmer till stor del vad som händer under golfsvingen, vilket sedermera bestämmer bollens flykt och slagets resultat.

Roten till vad som händer i svingen bestäms med andra ord till stor del hur spelarens förutsättningar/förberedelser ser ut. D v s hur grepp, uppställning, sikte och bollplacering är formade.
Genom att i största möjliga mån jobba med tekniken vad vi kallar ”Pre-swing”, d v s innan klubban är i rörelse når eleven lättare en bibehållen teknikutveckling och ett enklare och sundare förhållningssätt till sin golfteknik.

Att jobba med tekniken ”In-Swing”, d v s under svingens gång, är en större utmaning då det blir något svårare för eleven att stämma av teknikförändringen under egen träning. Utmaningen blir än större när förändringen skall tas till nästa nivå, ute i verkligheten på golfbanan.
Att jobba med tekniken ”In-Swing” kan därför i vissa fall bli en konflikt med grunderna om inte dessa är fullt ut förberedda på den aktuella förändringen.

Vi arbetar noggrant med basen i ”Pre-swing” oavsett typ av golfslag. När tekniken har formats efter de nya förutsättningarna tar vi, om det behövs, nästa steg med detaljarbetet ”In-swing”. Där arbetar vi med rörelsens avslut samt slagövningar för att hitta rätt bollbana.

Prioritetsordningen är 1. Bollträff  2. Riktning 3. Längd

Målet är en stark position i bollträff/impact som genererar just bollträff, riktning och längd.

Din golf
Nu är det inte per automatik elevens teknik, och utveckling av den, som alltid är rätt väg att gå för att effektivast ta spelet framåt. De faktorer som påverkar resultatet är många.
Vi har delat upp spelet i fem påverkbara delar.

 • Din teknik
  Förmågan att slå bollen från A till B.
 • Din utrustning
  Att ha klubbor i bagen som passar dig och ditt spel.
 • Din spelstrategi
  Att slå rätt typ av slag, med rätt klubba, vid rätt tillfälle.
 • Din fysiska kapacitet
  Att orka spela, träna och svinga effektivt.
 • Din mentala kapacitet
  Förmågan att ta fram ditt A-spel.